krpan in druščina postani član
Dajatev, davek, prispevek ​Psihološka, fiziološka in finančna bremenitev za tlačana, za katero nudi država tudi direktno protidajatev v obliki stresa, bolezni in slabega razpoloženja
Davčna amnestija Veze in poznanstva, politična korupcija
Davčna evtanazija Davčni inšpekcijski nadzor
Davčna morala Utopični socializem
Davčna morala davkoplačevalcev Čista nivelacija z davčno moralo države
Davčna morala države Glej pomen za kratico DDV
Davčna napoved Pomirjevalo prosim
Davčna osnova Vse kar leze, vse kar gre
Davčna prijava - anonimke Edina negativna lastnost Slovencev, ki je množično ne aplicirajo, saj bolj kot soseda sovražijo davke
Davčna številka Zoprna osemmestna stvarca, s katero ožigosajo tlačana že ob rojstvu
Davčna utaja Slovenski nacionalni šport, prednjačijo discipline: gostinstvo, zasebno zdravstvo, advokatura, gradbeništvo
Davčne evidence Davčni ludizem
Davčni frajer Kmečki fant z rdečimi lički, vozi luksuzen avto, kotira na borzi brezposlenih, ne plačuje vrtca za svoje otroke, dobiva otroške dodatke …
Davčni inšpekcijski nadzor Inkvizicija, Davčna evtanazija
Davčni inšpektor Brdavs
Davčni limit Znesek, ob katerem tlačan spusti dušo
Davčni proračun Neraziskana črna luknja iz ozvezdja Borata, kamor so izginili vplačani davki tlačanov
Davčni razred Edina klasifikacija, zraven letalskih prevoznikov, kjer bi radi bili slovenski tlačani v 1. razredu. V Sloveniji so davčni razredi tako nizko postavljeni, da je večina tlačanov odličnjakov.
Davčni register Register tlačanov
Davčni svetovalec Iluzionist
Davčni utajevalec Slovenski Robin Hood, ki ima le k sebi roke obrnjene
Davčni vic - kratek Odvetnik ni identificiran za namene DDV
Davčni vic - podaljšan Odvetnik ni identificiran za namene DDV, brdavs mu verjame
Davčni zavezanec Tlačan, Nebodigatreba
Davčno načelo države - primarno Vzemi vse
Davčno načelo države - sekundarno Vzemi, kar že prej nisi vzel
Davek na dediščine in darila V Sloveniji nima nihče živečih sorodnikov
Davek na glavo (glavarina) Obglavljenje, zadnje dejanje brdavsov
DDV Daj Državi Vse
DURS Davčne Upornike Radi Sceframo
Kreditna metoda Metoda, s pomočjo katere tlačan najame kredit, da lahko plača davke
Mali davčni zavezanec Tlačan po izvršenem davčnem pregledu
MF Ministrstvo Filozofov
Načelo enakosti davčnih zavezancev Sinička kupuje avtomobile
Neposredni, direktni davek Davek, ki ga plačamo sami
Posredni, indirektni davek Davek, ki ga plačamo namesto drugih
Registracija davčnega zavezanca Davčno vnebovzetje
Samoobdavčitev Ne se hecat
Samoprijava Tujka, neznan izraz za slovenske tlačane, izbrisan izraz iz SSKJ

Davčni leksikon je bil pripravljen na osnovi prisluhov tlačanom. Vsakršna podobnost s posamezniki, ki se bodo prepoznali v leksikonu, je zgolj naključna in plod njihove domišljije v kombinaciji z uživanjem antidepresivov.

Prisluhe bomo vršili tudi v bodoče in skušali dopolniti vsebino davčnega leksikona.