krpan in druščina postani član
Webinar: SEDEM DDV VELIČASTNIH z uvodnim dodatkom (praktično davčno izobraževanje)
Torek, 24.10.2023 (webinar)
Webinar: NAPOTENI DELAVCI 2023-2024 – Perpetuum mobile opravljanja storitev v EU (praktično davčno izobraževanje)
Sreda, 22.11.2023 (webinar)
Mali in Veliki DDV MARATON - praktično davčno izobraževanje
05.04.2023 - Tema 1 - seminar - LJ
12.04.2023 - Tema 1 - webinar
19.04.2023 - Tema 2 - seminar - LJ
26.04.2023 - Tema 2 - webinar
11.05.2023 - Tema 3 - seminar - LJ
18.05.2023 - Tema 3 - webinar
24.05.2023 - Tema 4 - seminar - LJ
31.05.2023 - Tema 4 - webinar
4 zaokroženi sklopi DDV tematike:
Tema 1 - Poglobljeno spoznavanje osnov DDV-ja
Tema 2 - DDV in dobave blaga
Tema 3 - DDV in opravljanje storitev
Tema 4 - DDV administriranje
Seminar/Webinar: IZDELAVA OBRAČUNA DDPO za gospodarske družbe skladno z določili ZDDPO-2 za leto 2022 (specializirano davčno izobraževanje)
Seminar (v živo) - sreda, 14.12.2022 (LJUBLJANA – Austria Trend Hotel) (Predčasni termin)
Webinar (na spletu) - sreda, 21.12.2022 ob 9.00 uri (Predčasni termin)
Webinar (na spletu) - četrtek, 26.01.2023 ob 9.00 uri (Redni termin)
Vsi udeleženci seminarja oz. webinarja prejmejo tiskano gradivo.
Mala in Velika AKADEMIJA DAVČNE PRAKSE - praktično davčno izobraževanje
Tema 1 - Pravna varnost in davčni postopek (Ljubljana, 22.09.2022)
Tema 2 - Davčna praksa - DOHODNINA (Ljubljana, 29.09.2022)
Tema 3 - Davčna praksa - DDV (Ljubljana, 13.10.2022)
Tema 4 - Davčna praksa - DDPO (Ljubljana, 20.10.2022)
Tema 5 - Prekrški in kazniva dejanja na področju davkov (Ljubljana, 25.10.2022)
Webinar: UPORABA SLUŽBENIH VOZIL PRI DAVČNIH ZAVEZANCIH – ZDoh-2, PSV, ZDDPO-2, ZDDV-1
Na spletu - četrtek, 02.06.2022 od 09:00 do 13:00 ure
Sporočilo predavateljev: »Praktičen webinar za praktične slušatelje«.
Webinar: SPREMEMBE ZAKONA O DOHODNINI (ZDoh-2) V LETU 2022 - novela ZDoh-2Z v uporabi za leto 2022 (praktičen webinar za praktične slušatelje)
Na spletu - torek, 12.04.2022 od 09:00 do 13:00 ure
Sporočilo predavatelja: »Praktičen webinar za praktične slušatelje«.
Webinar: DEJANSKE SPREMEMBE DDV V LETU 2022 z dodatkom »5 magično-praktičnih opozoril na področju DDV«
Na spletu - torek, 25.01.2022
Sporočilo predavatelja: »Praktičen webinar za praktične slušatelje«. Tiskano gradivo udeleženci prejmejo po stacionarni pošti pred izvedbo webinarja.
Webinar: Davčni obračun DDPO za leto 2021 + Novosti na področju DDPO v uporabi od 01.01.2022 naprej
Predčasni termin: na spletu - četrtek, 16.12.2021
Redni termin: na spletu - četrtek, 27.01.2022
Tiskano gradivo udeleženci prejmejo po stacionarni pošti pred izvedbo webinarja.
DDV in NEPREMIČNINE z dodatkom gradbeništva (praktičen webinar za praktične slušatelje)
Na spletu - četrtek, 21.10.2021 ob 9.00 uri
Nastanek obdavčljivega dogodka, pravilna vsebina izdanega/prejetega računa ter korektno izpolnjevanje RP-O poročil.
Webinar: Spremembe ZDDV-1 od 01.07.2021 naprej
Na spletu - četrtek, 10.06.2021
(praktičen webinar s spremembami v uporabi od 01.07.2021 za praktične slušatelje)
Webinar: SPREMEMBE ZDDV-1 IN PZDDV od 01.07.2021 naprej
Junij 2021
(praktičen webinar s spremembami v uporabi od 01.07.2021 za praktične slušatelje)
DDV IN INCOTERMS KLAVZULE pri dobavah/pridobitvah blaga znotraj Unije (praktičen webinar za praktične slušatelje)
Na spletu - četrtek, 03.12.2020 ob 9.00 uri
Nastanek obdavčljivega dogodka, pravilna vsebina izdanega/prejetega računa ter korektno izpolnjevanje RP-O poročil.
Webinar: Davčni obračun DDPO za leto 2020 + Vpliv Covid zakonodaje na obračun DDPO 2020
Predčasni termin: četrtek, 17.12.2020
Redni termin: četrtek, 28.01.2021
Tiskano gradivo v obsegu cca. 100 strani pošljemo po stacionarni pošti pred izvedbo webinarja.
DDV bombice 2020 - 10 eksplozivnih DDV aktualnosti
13.10.2020 - Ljubljana
22.10.2020 - Ljubljana
16.10.2020 - Maribor
Davčni obračun DDPO za GD skladno z določili ZDDPO-2 za leto 2019 (specializirano davčno izobraževanje)

07.01.2020 - Ljubljana (predčasni termin)
04.02.2020 - Celje
06.02.2020 - Maribor
11.02.2020 - Ljubljana (redni termin)
Predstavili vam bomo praktične napotke za izpolnitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) za leto 2019 na podlagi obrazca za obračun davka od dohodkov pravnih oseb po posameznih postavkah obrazca (obrazec obračuna DDPO). Vse temelji na praktičnih, številčno izkazanih primerih in izpolnitvi navedenega obrazca, vključujoč tudi implementirane novosti za leto 2019 (spremembe SRS v 2019), novela ZDDPO-2P in nekaj besed o noveli ZDDPO-2R.
PAKET DAVČNIH SPREMEMB 2020 (novele ZDoh-2, ZDDPO-2, ZUTD, ZPIZ-2, ZDavP-2 v uporabi od 01.01.2020 naprej)
26.11.2019 - Maribor
03.12.2019 - Ljubljana
SPREMEMBE ZDDV-1 od 01.01.2020 naprej (nova pravila za mednarodne transakcije z blagom, dodatno administriranje, manj všečno sankcioniranje)
14.11.2019 - Celje
21.11.2019 - Maribor
19.11.2019 - Ljubljana
28.11.2019 - Ljubljana
Mala in Velika DAVČNO - RAČUNOVODSKA AKADEMIJA - praktično davčno izobraževanje

01.10.2019 Tema A - Opredmetena osnovna sredstva, naložbene nepremičnine in zaloge - MB
03.10.2019 Tema A - Opredmetena osnovna sredstva, naložbene nepremičnine in zaloge - LJ
15.10.2019 Tema B - Finančne naložbe, najemi in neopredmetena sredstva - MB
17.10.2019 Tema B - Finančne naložbe, najemi in neopredmetena sredstva - LJ
23.10.2019 Tema C - Rezervacije, razmejitve, prihodki in odhodki - MB
24.10.2019 Tema C - Rezervacije, razmejitve, prihodki in odhodki - LJ
DAVČNI OBRAČUN DDPO za GD skladno z določili ZDDPO-2 za leto 2018 (na praktičen način)

09.01.2019 - Ljubljana (predčasni termin)
05.02.2019 - Celje
07.02.2019 - Maribor
12.02.2019 - Ljubljana (redni termin)
Predstavili vam bomo praktične napotke za izpolnitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) za leto 2018 na podlagi obrazca za obračun davka od dohodkov pravnih oseb po posameznih postavkah obrazca (obrazec obračuna DDPO). Vse temelji na praktičnih, številčno izkazanih primerih in izpolnitvi navedenega obrazca, vključujoč tudi implementirane novosti za leto 2018 (novela ZDDPO-2O – finančni instrumenti, spremembe pri normirancih ter nekaj besed o noveli ZDDPO-2P – pravila o preprečevanju zlorab …).