krpan in druščina postani član
Podatki o prokuristu
Podatki o naročniku
Podatki za obračun