krpan in druščina postani član
Podatki o izvajalcu
Podatki o naročniku
Podatki za obračun