krpan in druščina postani član
Podatki o najemodajalcu
Podatki o najemojemalcu
Podatki za obračun