krpan in druščina postani član

IŠČETE ODGOVORE NA RAČUNOVODSKA VPRAŠANJA?Vabljeni na brezplačno predstavitev
PR(A)VE RAČUNOVODSKE IZBIRE.

Spletni portal www.DoberRacunovodja.si je edinstven računovodski portal v Sloveniji.

Na BREZPLAČNI delavnici vam bomo na konkretnih primerih pokazali:

kako uporabljate ponazoritve dvostavnega knjiženja po posameznih SRS-ih

kje pridobite odgovore glede DDV evidenc - izpolnjevanje obrazcev DDV-O, RP-O in PD-O

kako v 1 sekundi dostopate do aktualnih SRS, MRS in MSRP ter pojasnil na katerikoli datum

Brezplačna prijava

Termin in lokacija: