krpan in druščina postani član

Obiščite praktično davčno izobraževanje:

mali & veliki DOHODNINSKI MARATON 2018

V Mariboru in Ljubljani

 


Do vrhunske dohodninske kondicije!

Izkušena, praktična predavatelja bosta skupaj z vami pretekla DOHODNINSKI MARATON in poskrbela, da tudi vi osvežite oziroma pridobite ustrezno davčno kondicijo. Potrudili se bomo, da boste na področju dohodnine in prispevkov za socialno varnost na cilju pred davčnim organom.

Izplačevalci dohodkov se dnevno srečujemo z vprašanji dajatvene obremenitve dohodkov iz zaposlitve in prepletanja z drugimi vrstami dohodkov. Kakšna so pravila, ali in kdaj je dovoljeno takšna izplačila tudi optimirati z davčnega in prispevkovnega vidika, kakšna so pojasnila MF-FURS in kakšna je sodna praksa? Vse tri razpisane teme izobraževanja temeljijo na spoznanjih iz prakse in izključno na praktičnih primerih.

IZBERITE DOHODNINSKI MARATON PO VAŠI MERI

 • slušatelj poljubno izbere 1 ali 2 ponujeni temi;
 • posamezne teme obiskuje prijavljeni slušatelj iz podjetja;
 • kotizacija se določi v odvisnosti od članstva v posameznem klubu prijavljene osebe;
 • kotizacija za posamezno temo je odvisna od števila izbranih tem – manjše število izbranih tem = višja kotizacija za posamezno temo.

 • slušatelj izbere 3 teme;
 • posamezne teme lahko obiskujejo različni slušatelji iz istega podjetja;
 • kotizacija za eno prijavnico se določi v odvisnosti od najugodnejših pogojev članstva v posameznem klubu ene prijavljene osebe;
 • kotizacija za posamezno temo je odvisna od števila izbranih tem; vse izbrane teme = najnižja cena za posamezno temo.

PREDSTAVLJAMO NASLEDNJE TEME

 

DOHODKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA (obdavčeni in oproščeni plačila dajatev)

(Maribor - Torek, 13.11.2018; Ljubljana - Petek, 16.11.2018)
Predavateljica: Petra Mlakar, univ.dipl.ekon., samostojna davčna svetovalka

 • opredelitev pravic in obveznosti po delovno-pravni zakonodaji (ZDR-1, Kolektivne in podjetniške pogodbe ter sodna praksa s področja “pripoznanja” delovnega razmerja);
 • obdavčitev dohodkov iz delovnega razmerja: obdavčeni, pogojno obdavčeni, neobdavčeni;
 • plače, dohodek iz poslovodenja, povračila stroškov ter drugi dohodki iz delovnega razmerja;
 • olajšave in drugo zniževanje davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja;
 • ali obstajajo možnosti optimizacije obdavčitve dohodkov zaposlenih oseb – kje izgubljamo denar pri izplačilih dohodkov iz delovnega razmerja?;
 • problematika neobdavčenih povračil stroškov iz delovnega razmerja in (ne)verodostojnost knjigovodskih listin;
 • davčno optimiranje pri nagrajevanju zaposlenih (poslovna uspešnost ... redne in drobne ugodnosti);
 • akontiranje pri izplačilih dohodkov iz delovnega razmerja – kdaj ja in kdaj ne, ter kako poročati?;
 • delovno razmerje in drugi dohodki – avtorski honorarji, sejnine ... (dohodnina, PSV in poročanje);
 • davčna obravnava dohodka iz delovnega razmerja sklenjenega v tujini;
 • izbrana sodna praksa in pojasnila FURS;
 • dohodki iz delovnega razmerja v 2019 – bo nova Vlada RS sledila zahtevam gospodarstva po znižanju obremenitve plač?
 
 

BONITETE + ZAPLETI & RAZPLETI DAVČNEGA VIDIKA POSLOVANJA NORMIRANEGA S.P.-JA

(Maribor - Torek, 20.11.2018; Ljubljana - Sreda, 21.11.2018)
Predavatelj: Matjaž Kodrič, univ.dipl.ekon., samostojni davčni svetovalec

Sklop bonitete:
 • ugodnosti in bonitete – kaj je/ni boniteta;
 • kdaj se ugodnost obdavči z dohodnino kot boniteta po viru dohodek iz zaposlitve?;
 • vrste bonitet – najpogostejše bonitete v vsakdanji rabi – uporaba osebnih in drugih vozil, nastanitve, posojila, popusti, izobraževanja in šolnine, zavarovalne premije, darila, zdravniški pregledi;
 • pravila vrednotenja in vštevanja bonitet v davčno osnovo za dohodnino in prispevke za socialno varnost ter kdaj in kako se boniteta (o)bruti;
 • bonitete v REK-1 obrazcu;
 • izbrana sodna praksa in pojasnila FURS ...
Sklop normirani s.p.-ji:
 • podjetnik-normiranec – pogoji za upoštevanje normiranih odhodkov, višina obdavčitve, evidence;
 • višina prihodkov (prihodkovni limit) kot pogoj za upoštevanje normiranih odhodkov – upoštevanje (seštevanje) prihodkov povezanih oseb pri vstopu in izstopu iz sistema normiranih odhodkov;
 • pozivi FURS povezanim normirancem;
 • dokazovanje, da zloraba prihodkovnega limita ni glavni ali eden od glavnih razlogov uporabe;
 • izbrana sodna praksa in pojasnila FURS ...
 
 

DOHODKI IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA (vidik različnih izplačil – tudi avtorskih, premoženjskih in drugih dohodkov)

(Maribor - Torek, 27.11.2018; Ljubljana - Četrtek, 29.11.2018)
Predavateljica: Petra Mlakar, univ.dipl.ekon., samostojna davčna svetovalka

 • dohodki iz drugega pogodbenega razmerja skozi civilno-pravno zakonodajo (OZ, ZASP ... ter sodna praksa s področja “pripoznavanja” drugega pogodbenega razmerja);
 • obdavčitev dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja;
 • avtorsko delo, podjemna pogodba, upokojenci, prokuristi, študenti, sejnine in druge pogodbe civilnega prava;
 • olajšave in drugo zniževanje davčne osnove dohodka iz drugega pogodbenega razmerja;
 • povračila stroškov pri dohodkih iz drugega pogodbenega razmerja – vštevanje povračila v osnovo za dohodnino in prispevke za socialno varnost;
 • akontiranje pri izplačilih dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja – kdaj ja in kdaj ne, ter kako poročati?;
 • plačilo za avtorsko delo vs. dohodek iz prenosa premoženjske pravice – razlike v vsebinski opredelitvi in dajatveni obremenitvi;
 • dohodek iz drugega pogodbenega razmerja sklenjenega v tujini;
 • vsakoletne “novoletne tegobe”: kako obdariti poslovne partnerje, zaposlene in njihove otroke, ne da bi morali plačati davek?;
 • izbrana sodna praksa in pojasnila FURS;
 • dohodki iz drugega pogodbenega razmerja v 2019 – kakšne spremembe predvideva nova Vlada RS na področju razbremenitve in dodatne obremenitve dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja?

PREDAVATELJA


Petra Mlakar, univ.dipl.ekon., samostojna davčna svetovalka

Je avtorica številnih strokovnih člankov z davčnega področja. Zraven osnovne dejavnosti davčnega svetovanja predava na različnih eno in večdnevnih seminarjih, konferencah ter v gospodarskih družbah. Kot predavateljica je sodelovala na že več kot 200 seminarjih, konferencah, davčnih šolah ... Njena predavanja so povezana predvsem z davčno tematiko s področja obdavčitve dohodkov fizičnih in pravnih oseb. Bila je tudi predsednica Društva davčnih svetovalcev Slovenije ter predsednica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije.
 
Matjaž Kodrič, univ.dipl.ekon., samostojni davčni svetovalec

Kot predavatelj je v letih 2003-2018 sodeloval na več kot 50 izobraževanjih s področja obdavčitve z raznoliko tematiko (dohodek iz dejavnosti, računovodsko-davčni vidiki uvedbe evra, davčna obravnava bonitet, davčni vidiki udeležbe delavcev v dobičku, obdavčitev dohodkov poslovodij, obračunavanje prispevkov obveznega socialnega zavarovanja, davčne blagajne). Je tudi avtor treh knjig s področja obdavčitve dohodka iz dejavnosti, od katerih je ena izšla v pisni, drugi dve pa v elektronski obliki, ter večjega števila člankov in prispevkov, ki so bili objavljeni v strokovnih revijah in na spletnih straneh www.SuperDavki.com ter www.DoberRacunovodja.si. Pri svojem poklicnem in strokovnem delu se osredotoča predvsem na praktične vidike uporabe predpisov v vsakodnevni davčno-računovodski praksi.

PRIPOROČILO ZA OBISK SEMINARJA

Izobraževanje je namenjeno širšemu krogu slušateljev: računovodjem, davčnim svetovalcem, revizorjem, direktorjem ter drugim odgovornim osebam za finančno in davčno področje ter ekonomiko pri davčnih zavezancih!

KRAJ IN ČAS IZVEDBE DOHODNINSKEGA MARATONA


Parkirnih prostorov je na
obeh lokacijah dovolj v
neposredni bližini.


Izvajanje vsake izmed
tem traja od 9.00 do
(predvidoma) 15.00 ure.


POZOR!
Udeleženec vsake posamezne teme
prejme tudi obširno gradivo!

KOTIZACIJA, PRIJAVE IN PLAČILA

Skupna kotizacija glede na število izbranih tem v EUR

Članstvo
1 tema
2 temi
3 teme
DELUX *
(www.SuperDavki.com)
183,00€ 341,60€ 475,80€
SUPER/DDV/DR *
(www.SuperDavki.com)
(www.DoberRacunovodja.si)
(www.DDVpoznavalec.si)
201,30€ 378,20€ 530,70€
KLUB *
(www.Davkoplacevalci.com)
219,60€ 414,80€ 585,60€
Ostali 244,00€ 463,60€ 658,80€

* Več o članstvu v posameznem klubu si oglejte na: www.SuperDavki.com, www.DoberRacunovodja.si, www.DDVpoznavalec.si in www.Davkoplacevalci.com.


V ceno je všteto predavanje, 22 % DDV, strokovno gradivo za vsako posamezno temo, konzultacije med potekom predavanj in ustrezna pogostitev med odmori.


Primer A izračuna kotizacije:
izbrane 3 teme (veliki DOHODNINSKI MARATON), na vsako temo lahko pride drug slušatelj, eden izmed slušateljev je član DELUX kluba = kotizacija 475,80 € (oziroma neto cena brez DDV = 390,00 € oziroma neto cena brez DDV/temo le 130,00 €!).

Primer B izračuna kotizacije:
izbrani sta 2 temi (mali DOHODNINSKI MARATON), obeh izbranih tem se mora udeležiti isti slušatelj, slušatelj je član KLUBA = kotizacija 414,80 € (oziroma neto cena brez DDV = 340,00 € oziroma neto cena brez DDV/temo = 170,00 €).

Prijava in plačilo kotizacije
Vašo prijavo in plačilo kotizacije za seminar pričakujemo najkasneje 1 teden pred izvedbo seminarja.

Prosimo, da kotizacijo nakažete najkasneje 1 teden pred izvedbo seminarja na transakcijski račun družbe DAVČNA HIŠA BILANS d.o.o., Ulica heroja Bračiča 6, 2000 MARIBOR, številka:
• NLB d.d. - SI56 0228 0009 1114 744 ter sklic: 1000 + (vaša) davčna številka (družbe ali podjetnika posameznika)
Število udeležencev seminarja je omejeno.

Prijavo lahko izvedete s pomočjo elektronske prijavnice:

• na spletnih straneh www.SuperDavki.com, www.DoberRacunovodja.si in www.DDVpoznavalec.si (samo člani DELUX in Super/DDV/DR);
• na spletnih straneh www.Davkoplacevalci.com (člani KLUBA in ostali);


Več informacij o seminarju lahko dobite na (02) 23 111 19, (02) 23 111 15 ali seminarji@bilans.si, info@bilans.si


ELEKTRONSKA PRIJAVNICA - hiter dostop

Spoštovani

Izkoristite članski popust za udeležence izobraževanj in postanite član kluba davkoplačevalcev in/ali DELUX/Super/DDV/DR kluba davkoplačevalcev.

Članstvo v Klubu davkoplačevalcev na www.Davkoplacevalci.com je brezplačno, medtem ko je za članstvo v DELUX/Super/DDV/DR klubu davkoplačevalcev na www.SuperDavki.com / www.DoberRacunovodja.si / www.DDVpoznavalec.si treba plačati minimalno letno članarino. V DELUX/Super/DDV/DR klubu boste deležni še množice koristnih davčnih informacij iz sklopov – (davčna in sorodna) ZAKONODAJA, PRAKSA, STATISTIKA & INFO, IZOBRAŽEVANJE, SVETOVANJE, SUPER UGODNOSTI (med drugim boste imeli vpogled v davčna mnenja FURS - MF, davčna mnenja strokovnjakov, ažurirane statistične podatke, čistopise davčne in sorodne zakonodaje, koledarski opomnik za davčne in sorodne obveznosti, knjigo DDVpoznavalec.si, čistopise mednarodnih KIDO, različne praktične izračune in obračune, iskalnike zavezancev ...).