krpan in druščina postani član

Dovolite tokrat praktiku, da vam predstavi:

Davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) za leto 2018 (na praktičen način)

VEČ KOT SAMO TEORIJA – SPECIALIZIRAN SEMINAR:
Predstavili vam bomo praktične napotke za izpolnitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) za leto 2018 na podlagi obrazca za obračun davka od dohodkov pravnih oseb po posameznih postavkah obrazca (obrazec obračuna DDPO). Vse temelji na praktičnih, številčno izkazanih primerih in izpolnitvi navedenega obrazca, vključujoč tudi implementirane novosti za leto 2018 (novela ZDDPO-2O – finančni instrumenti, spremembe pri normirancih ter nekaj besed o noveli ZDDPO-2P – pravila o preprečevanju zlorab …).

 

PROGRAM SEMINARJA OBSEGA (v kombinaciji s praktičnimi primeri)

 • pomen izpolnjevanja osnovnih podatkov davčnega zavezanca (zavezanci, ki opravljajo nepridobitno dejavnost – posebnosti, opredelitve poslovanja med povezanimi osebami nerezidenti in rezidenti, »normiranci« v 2018 …);
 • opredelitev davčnih prihodkov (na temelju SRS (2016)) – izvzem »računovodskih« prihodkov in povečanje davčnih prihodkov, ki pa niso »računovodski« – v povezavi z davčno osnovo davčnega zavezanca, izvzem dividend, izvzem prihodkov zaradi predhodno nepriznanih odhodkov, rezervacije, transferne cene, KIDO, prihodki od nepridobitne dejavnosti …;
 • popravki odhodkov na raven davčnih odhodkov (na temelju SRS (2016)) – zmanjševanje odhodkov, prikazanih v skladu s SRS (2016), zaradi določb ZDDPO-2 in poviševanje davčnih odhodkov (odhodki iz prevrednotenja – različni načini delnega priznavanja in nepriznavanja, rezervacije, obresti od presežka posojil (t.i. tanka kapitalizacija), odhodki, ki se nanašajo na privatno življenje, donacije, reprezentanca, odhodki od nepridobitne dejavnosti, amortizacija, odpisi, prikrita izplačila dobičkov …);
 • normirani odhodki;
 • spremembe davčne osnove zaradi spremembe računovodskih usmeritev, popravkov napak in prevrednotenj;
 • posebna povečanja davčne osnove (odtujitev/prenos opredmetenih osnovnih sredstev v povezavi z izkoriščenimi olajšavami, povečanje davčne osnove zaradi izvzema dividend in kapitalskih dobičkov …);
 • olajšave za 2018 (pokrivanje davčnih izgub v obračunu DDPO za 2018, olajšava za investiranje, vlaganja v raziskave in razvoj, olajšave za Pomurje in na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo (ZSRR-2), olajšave iz naslova zaposlovanja, za zaposlovanje invalidov, za izvajanje praktičnega dela, prostovoljno pokojninsko zavarovanje, donacije);
 • ugotovitev dokončne davčne osnove, davčne obveznosti in nove višine akontacij davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2019;
 • upoštevanje odbitka tujega davka in uporaba KIDO;
 • potrebne priloge k obrazcu obračuna DDPO (podatki v zvezi z razkritjem skritih rezerv, podatki v zvezi z izvzetimi prihodki na podlagi mednarodnih pogodb, podatki v zvezi s pokrivanjem davčne izgube, podatki za investicijske olajšave (dodatne priloge za olajšave po ZSRR-2), podatki za olajšavo v R&R, olajšave za zaposlovanje, donacije, rezervacije, obvestilo CbCR …);
 • najpogostejše napake zavezancev pri obračunih DDPO;
 • katera pojasnila in sodbe sodišč je smiselno upoštevati za optimizacijo davčne osnove obračuna DDPO?;
 • novo v 2018 po noveli ZDDPO-2O iz 2017 – finančni instrumenti, spremembe pri normirancih …;
 • novosti za 2019 po noveli ZDDPO2-P;
 • vprašanja in odgovori.

KOTIZACIJA, PRIJAVE IN VPLAČILA

Kotizacija za udeleženca, ki vključuje predavanja, seminarsko gradivo, konzultacije med potekom predavanj, davek na dodano vrednost, malico in ustrezno postrežbo v odmoru znaša:

165,00 EUR
180,00 EUR
195,00 EUR
240,00 EUR
za DELUX člane
(www.SuperDavki.com)
za SUPER/DDV/DR člane
(www.SuperDavki.com)
(www.DDVpoznavalec.si)
(www.DoberRacunovodja.si)
za klub člane
(www.Davkoplacevalci.com)
za druge
udeležence
seminarja

22% DDV je zajet v navedeno ceno - BRUTO CENA

Popusti glede na število prijavljenih udeležencev iz istega podjetja:

Število prijavljenih % popusta
1 prijavljen brez popusta
2 prijavljena 5% popusta na skupno vrednost kotizacij
3 prijavljeni 10% popusta na skupno vrednost kotizacij
4 prijavljeni 15% popusta na skupno vrednost kotizacij
5 in več prijavljenih (max) 20% popusta na skupno vrednost kotizacij


Primer izračuna popustov glede na število prijavljenih udeležencev iz istega podjetja na osnovi skupne vrednosti kotizacij:

1. primer: 3 prijavljeni (1x DELUX, 1x SUPER, 1x OSTALI) = (€165,00 + €180,00 + €240,00) – 10% = €526,50 (bruto z DDV)

2. primer: 4 prijavljeni (1x DELUX, 1x SUPER, 1x DR, 1x KLUB) = (€165,00 + €180,00 + €180,00 + €195,00) – 15% = €612,00 (bruto z DDV).

Število udeležencev seminarja je omejeno.
Prosimo, da kotizacijo nakažete najkasneje 2 dni pred pričetkom seminarja na transakcijski račun družbe DAVČNA HIŠA BILANS d.o.o., Ulica heroja Bračiča 6, 2000 MARIBOR, številka:
• NLB d.d. - SI56 0228 0009 1114 744 ter sklic: 1000 + (vaša) davčna številka (družbe ali podjetnika posameznika)

Prijave in plačila
Vašo prijavo in plačilo kotizacije za seminar pričakujemo najkasneje dva dni pred izvedbo seminarja.

S prijavo na seminar in/ali vplačilom kotizacije za seminar soglašate, da po izvedenem seminarju prejmete račun za opravljeno storitev v elektronski obliki (PDF priloga, HTML zapis) na vaš elektronski naslov.

Prijavo lahko izvedete:


Več informacij o seminarju lahko dobite na (02) 23 111 19 ali seminarji@bilans.si

ELEKTRONSKA PRIJAVNICA - hiter dostop

 

BESEDA O PREDAVATELJICI

Mira Roppa, spec.davč.svet., je samostojna davčna svetovalka.
Na področju davčnega svetovanja deluje že več kot petnajst let. Ima zaključen podiplomski študij in s tem pridobljen naziv specialistke davčnega svetovanja (EPF v Mariboru), fakultetna izobrazba univerzitetno diplomirana ekonomistka, specialistka za davek od dohodkov pravnih oseb, preventivnih davčnih pregledov, optimizacijo poslovnih učinkov podjetij z davčnega vidika, dohodnine in računovodstva ter nastopa kot pooblaščenka v davčnih postopkih. Je avtorica številnih člankov in soavtorica knjige z davčnega področja ter uveljavljena predavateljica na davčnih seminarjih. Kot predavateljica je sodelovala na že več kot 200 seminarjih, konferencah, davčnih šolah …

PRIPOROČILO ZA OBISK SEMINARJA

Seminar je glede na obravnavano problematiko namenjen širšemu krogu slušateljev: računovodjem, pravnikom, revizorjem, davčnim svetovalcem, direktorjem, informatikom ter drugim odgovornim osebam za računovodsko in davčno področje pri davčnih zavezancih, ki ugotavljajo davčno obveznost skladno z določili Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (gospodarske družbe, društva, poslovne enote nerezidentov, javna podjetja ...) in so zavezani plačilu davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO).

KRAJ IN DATUM IZVEDBE

Ljubljana (predčasni termin)
Austria Trend Hotel Ljubljana
(Dvorana Janus)
(Lj-Bežigrad; zraven WTC-ja)
Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana
Sreda, 09.01.2019
Od 9.00 do cca. 15.00 ure

Celje
Dvorana Celjanka
(na celjskem sejmišču – I. nadstropje)
Dečkova 1, 3000 Celje
Torek, 05.02.2019
Od 9.00 do cca. 15.00 ure

Maribor
Hotel CITY Maribor
(Dvorana pritličje)
(center mesta)
Ulica Kneza Koclja 22, 2000 Maribor
Četrtek, 07.02.2019
Od 9.00 do cca. 15.00 ure

Ljubljana (redni termin)
Austria Trend Hotel Ljubljana
(Dvorana Janus)
(Lj-Bežigrad; zraven WTC-ja)
Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana
Torek, 12.02.2019
Od 9.00 do cca. 15.00 ure

Parkirnih prostorov je na vseh lokacijah dovolj v neposredni bližini.

Spoštovani

Izkoristite članski popust za udeležence izobraževanj in postanite član kluba davkoplačevalcev in/ali (DELUX) Super kluba davkoplačevalcev.

Članstvo v klubu davkoplačevalcev na www.Davkoplacevalci.com je brezplačno, medtem ko je za članstvo v DELUX/Super klubu davkoplačevalcev na www.SuperDavki.com potrebno plačati minimalno letno članarino. V DELUX/Super klubu boste deležni še množice koristnih davčnih informacij iz sklopov – (davčna in sorodna) ZAKONODAJA, PRAKSA, STATISTIKA & INFO, SUPER PLUS (med drugim boste imeli vpogled v davčna mnenja FURS - MF, davčna mnenja strokovnjakov, ažurirane statistične podatke, čistopise davčne in sorodne zakonodaje, koledarski opomnik za davčne in sorodne obveznosti, knjigo DDVpoznavalec.si, čistopise mednarodnih KIDO ...).