krpan in druščina postani član

Webinar s predavateljem iz prakse za praktične slušatelje:

Sporočilo predavatelja:
Državnemu zboru je končno uspelo implementirati spremembe ZDDV-1, ki so že bile predvidene za uporabo od 01.07.2021 naprej. Nekatere spremembe, ki so predmet novele M ZDDV-1 v povezavi s prodajo blaga na daljavo in uvozom blaga v Unijo, izvajamo v Sloveniji že od 01.07.2021 naprej s »pomočjo« posebnega pravilnika, tj. Pravilnika o obveznostih glede DDV v zvezi z direktivami Sveta (EU), ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo. Ker te ne predstavljajo novosti v slovenskem prostoru v letu 2022, ne bodo predmet tega webinarja, temveč se bomo posvetili ostalim (dejansko novim) spremembam, za popestritev pa se bomo dotaknili tudi 5 področij/primerov, ki so predmet novejše sodne prakse in/ali standardnih napak na področju DDV.

 

Vsebina webinarja s praktičnimi primeri obsega:

A. Dejanske novitete na področju DDV od uveljavitve sprememb ZDDV-1 novela M:
 1. Nove izjeme glede uveljavitve pravice do odbitka DDV v povezavi z osebnimi avtomobili, motornimi kolesi, kolesi in podobnimi vozili s pomožnim motorjem (tj. prevozna sredstva na električni pogon):
  • uveljavitev pravice do odbitka DDV pri nabavi navedenih prevoznih sredstev;
  • uveljavitev pravice do odbitka DDV v povezavi s stroški z navedenimi prevoznimi sredstvi;
  • ali in kako lahko izvedete popravek odbitka DDV pri navedenih prevoznih sredstvih, če ste jih nabavili pred uveljavitvijo sprememb ZDDV-1 novela M;
  • obravnava prevoznih sredstev na električni pogon pri njihovi prodaji – prevozna sredstva nabavljena pred/po uveljavitvi sprememb ZDDV-1 novela M;
 2. Spremembe glede uveljavitve pravice do odbitka DDV v povezavi s časovnim prejemom – razpolaganjem dokumentacije za prejete transakcije. Ali lahko navedene spremembe uporabite že za davčni obračun za mesec december 2021 oziroma za zadnji kvartal leta 2021?;
 3. Nova opredelitev plačnika DDV pri prejemu nekaterih transakcij s strani davčnih zavezancev, ki nimajo sedeža v Sloveniji:
  • kdaj in za katere transakcije je plačnik DDV prejemnik transakcije (slovenski davčni zavezanec, itd.);
  • ali in v katerih primerih se še vedno šteje, da je plačnik DDV davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, skladno z določili 76. in 76.a člena ZDDV-1;
  • ali se šteje za plačnika DDV prejemnik transakcije (slovenski davčni zavezanec, itd.), v kolikor davčne obveznosti skladno z določili ZDDV-1 ne izpolni izvajalec transakcije – davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima svojega sedeža? Ali ima prejemnik transakcije v tem primeru pravico do odbitka DDV, če se »napačno« opredeli za plačnika DDV?;
 4. Ali so spremembe glede izdaje računa v papirni obliki subjektom, ki niso davčni zavezanci, res spremembe?;
 5. Spremembe obračuna/obrazca DDV-O in vsebine predložitve obračuna DDV (ob prvi oddaji davčnega obračuna za namene DDV);
 6. Spremembe glede oprostitve obračunavanja DDV v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti.
B. 5. magično-praktičnih opozoril na področju DDV:
 1. Prodaja nepremičnin – več zemljiških parcel – klasične napake (še posebej v stečajnih postopkih ali običajnih kupoprodajnih poslih, itd.);
 2. Ali sta lahko na eni strani pretiranost cene, zaračunane za storitve, opravljene za davčnega zavezanca, in na drugi strani okoliščina, da zaradi teh storitev davčni zavezanec ni imel nobenega povečanja prometa, ovira za pravico do odbitka DDV, plačanega za te storitve;
 3. V letu pričakovanih (prostovoljnih) likvidacij davčnih zavezancev in prodaj premoženja davčnih zavezancev – na kaj moramo biti pozorni na področju DDV;
 4. Kdaj govorimo o dobavi blaga in kdaj o dobavi blaga z montažo;
 5. Opredelitev plačnika DDV pri izvajanju/prejemanju storitev med davčnimi zavezanci za transakcije, kjer v njih sodeluje tudi davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, razpolaga pa s slovensko ID številko za namene DDV – uporaba splošnega pravila (prvi odstavek 25. člena ZDDV-1).
Dodatno opozorilo:

Predmet webinarja niso spremembe ZDDV-1 novela M v povezavi s prodajo blaga na daljavo in uvozom blaga v Unijo, saj navedene spremembe v bistvu niso noviteta v letu 2022. Navedeno tematiko izvajamo v Sloveniji že od 01.07.2021 naprej s »pomočjo« posebnega pravilnika, tj. Pravilnika o obveznostih glede DDV v zvezi z direktivami Sveta (EU), ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo, kateri je z uveljavitvijo novele M prenehal veljati. V povezavi z navedenimi spremembami bo dopolnjena knjiga v elektronski obliki DDVpoznavalec.si na spletnih straneh www.SuperDavki.com in www.DDVpoznavalec.si.

KOTIZACIJA, PRIJAVE IN VPLAČILA

Kotizacijo je potrebno vplačati najkasneje do 21.01.2022, da vam lahko pravočasno posredujemo gradivo in povezavo na webinar.

145,00 EUR 160,00 EUR 175,00 EUR 200,00 EUR
za DELUX člane
(www.SuperDavki.com)
za SUPER/DDV/DR člane
(www.SuperDavki.com)
(www.DDVpoznavalec.si)
(www.DoberRacunovodja.si)
za KLUB člane
(www.Davkoplacevalci.com)
za druge
udeležence
webinarja

22% DDV je zajet v navedeno ceno - BRUTO CENA

Plačilo kotizacije izvedete na transakcijski račun družbe DAVČNA HIŠA BILANS d.o.o., Ulica heroja Bračiča 6, 2000 MARIBOR, številka:
• NLB d.d. - SI56 0228 0009 1114 744 ter sklic: 1000 + (vaša) davčna številka (družbe ali podjetnika posameznika)

S prijavo na webinar in/ali vplačilom kotizacije za webinar soglašate, da po izvedenem webinarju prejmete račun za opravljeno storitev v elektronski obliki (PDF priloga, HTML zapis) na vaš elektronski naslov.

Prijavo lahko izvedete:
Več informacij: (02) 23 111 19 ali seminarji@bilans.si

POMEMBNO - VAŠI TEHNIČNI PRIPOMOČKI ZA IZVEDBO WEBINARJA

Izvedbo webinarja lahko spremljate na osebnem računalniku, prenosnem računalniku, pametni tabli, tablici, telefonu ali televiziji - z možnostjo povezave na splet.

Za spremljanje webinarja ne potrebujete kamere!

2 dni pred izvedbo webinarja vam bomo posredovali:

 • na vaš elektronski naslov povezavo za ogled webinarja s kratkimi in jasnimi navodili ter možnostjo preizkusa vašega tehničnega pripomočka;
 • gradivo za izvedbo webinarja.

DDV TIMBILDINGI in INTERNA IZOBRAŽEVANJA

Za manjše zaključene skupine organiziramo tudi DDV timbildinge na izbrani lokaciji ali interna izobraževanja pri vas (opcija tudi webinar). Tovrstnih izobraževanj se praviloma udeležujejo komercialisti, računovodje, management ... pri posameznem davčnem zavezancu. DDV je predmet vseh poslovnih funkcij, primarno komerciale, kjer v praksi tudi nastane največ napak. Več informacij na damijan@bilans.si.

ELEKTRONSKA PRIJAVNICA - hiter dostop

 

PRIPOROČILO ZA UDELEŽBO

Webinar je glede na obravnavano problematiko namenjen širšemu krogu slušateljev: računovodjem, pravnikom, revizorjem, davčnim svetovalcem, komercialistom, direktorjem, informatikom ter drugim odgovornim osebam za računovodsko in davčno področje pri davčnih zavezancih.

BESEDA O PREDAVATELJU

mag. Damijan Špes, davčni svetovalec in specialist za DDV
Na področju davčnega svetovanja deluje že več kot 25 let. Je avtor številnih člankov ter 6 knjig (v tiskani obliki) z davčnega področja. Kot predavatelj je sodeloval na že več kot 400 seminarjih, konferencah, davčnih šolah … Izvajanje davčne zakonodaje kot praktik prikazuje predvsem na aktualnih davčnih primerih. Posebej ljubi tematiki sta mu davek na dodano vrednost in davčni postopek, obvladuje pa širšo davčno-računovodsko tematiko. Z njim vam na webinarju vsekakor ne bo dolgčas.

DATUM IN ČAS ZA IZVEDBO WEBINARJA

Vklop v živo v torek, 25.01.2022, ob 9.00 uri, zaključimo predvidoma do 12.00/12.30 ure.
Predviden krajši odmor v trajanju 20 minut.

Spoštovani

Izkoristite članski popust za udeležence izobraževanj in postanite član kluba davkoplačevalcev in/ali DELUX/Super/DDV/DR kluba davkoplačevalcev.

Članstvo v Klubu davkoplačevalcev na www.Davkoplacevalci.com je brezplačno, medtem ko je za članstvo v DELUX/Super/DDV/DR klubu davkoplačevalcev na www.SuperDavki.com / www.DoberRacunovodja.si / www.DDVpoznavalec.si treba plačati minimalno letno članarino. V DELUX/Super/DDV/DR klubu boste deležni še množice koristnih davčnih informacij iz sklopov – (davčna in sorodna) ZAKONODAJA, PRAKSA, STATISTIKA & INFO, IZOBRAŽEVANJE, SVETOVANJE, SUPER UGODNOSTI (med drugim boste imeli vpogled v davčna mnenja FURS - MF, davčna mnenja strokovnjakov, ažurirane statistične podatke, čistopise davčne in sorodne zakonodaje, koledarski opomnik za davčne in sorodne obveznosti, knjigo DDVpoznavalec.si, čistopise mednarodnih KIDO, različne praktične izračune in obračune, iskalnike zavezancev ...).