krpan in druščina postani član

Webinar s predavateljico iz prakse za praktične slušatelje:

Iz PRAKSE za PRAKTIČNE slušatelje – novosti pri obdavčitvi z dohodnino v letu 2022
Končno uveljavljena dolgo odlašana davčna reforma na področju dohodnine prinaša številne novosti. Odgovore na vprašanja kaj, komu in v kakšnem obsegu prinašajo sprejete spremembe, katere predvsem znižujejo določene davčne obremenitve, »saniranje« (poračun) že nekaterih izplačanih dohodkov v letu 2022 pred uveljavitvijo sprememb, s kakšnim obsegom administriranja se boste srečevali itd., vam bomo podali na prijazen in praktičen način (primerjalni izračuni posameznih dohodkov pred/po sprejetih spremembah).

 

Vsebina webinarja s praktičnimi primeri obsega:

A. UVOD in SPLOŠNE SPREMEMBE:
 • spremembe splošne olajšave – postopen prehod, seniorska olajšava ter uskladitev olajšav v letu 2022 in naslednjih letih;
 • spremembe lestvice za odmero dohodnine v letu 2022 – uskladitev celotne lestvice ter posebna sprememba – znižanje najvišje stopnje;
 • dodatna opredelitev dohodkov oproščenih plačila dohodnine;
B. Spremembe pri DOHODKIH IZ ZAPOSLITVE:
 • vpliv spremembe splošne olajšave in lestvice za odmero dohodnine na izplačila dohodkov iz zaposlitve v letu 2022;
 • spremembe glede bonitet za uporabo OMV na električni pogon v zasebne namene;
 • spremembe glede bonitet pri nakupu/pridobitvi delnic/deležev v gospodarskih družbah kot dohodka v naravi s pavšaliziranim določanjem vrednosti dohodka;
 • izplačila za poslovno uspešnost v zvezi z delovnim razmerjem prinašajo opcijsko izbiro maksimalne višine neobdavčenega zneska;
 • kako postopati v primeru sukcesivnega izplačevanja regresa za letni dopust in poslovne uspešnosti?;
 • primerjalni izračun dohodka iz delovnega razmerja/bonitete pred/po uveljavitvi sprememb;
C. Spremembe pri DOHODKIH IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM in DOHODKIH IZ KAPITALA:
 • znižanje davčne stopnje pri dohodkih iz oddajanja premoženja v najem ter znižanje oziroma povrnitve normiranih stroškov na višino, kot je to bilo pred letom 2020;
 • skrajšanje roka glede na leta lastništva kapitala za neobdavčeno odsvojitev kapitala;
 • izplačana vrednost delnic/deležev v primeru odsvojitve v okviru pridobivanja lastnih delnic/deležev več ne predstavlja izplačila dividende;
 • opcijska izbira glede možnosti vključitve dohodkov iz kapitala (dividende, obresti, kapitalski dobički) in dohodkov iz oddajanja v najem v letno dohodninsko osnovo;
 • znižanje oziroma povrnitev (samo) najvišje davčne stopnje pri dohodkih iz kapitala, kot je to bilo pred letom 2020;
 • primerjalni izračun dohodka iz oddajanja premoženja v najem in dohodkov iz kapitala pred/po uveljavitvi sprememb;
D. OSTALE SPREMEMBE (dohodek iz dejavnosti ...):
 • številne spremembe glede olajšav pri dohodku iz dejavnosti – s.p.-jih (olajšave za novo zaposlene osebe, olajšave za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju, olajšave za vlaganja v digitalni in zeleni prehod, olajšave za donacije ...);
 • izvzem prispevkov, plačanih s strani države, iz prihodkov/odhodkov zavezanca;
 • ostale spremembe;
E. VPLIV praktičnih SPREMEMB ZFU pri delu in organizaciji FURS na postopke pri davčnih zavezancih (kolegij, posvetovalno telo ...)

KOTIZACIJA, PRIJAVE IN VPLAČILA

Kotizacijo je potrebno vplačati najkasneje do 07.04.2022, da vam lahko pravočasno posredujemo gradivo in povezavo na webinar.

145,00 EUR 160,00 EUR 175,00 EUR 200,00 EUR
za DELUX člane
(www.SuperDavki.com)
za SUPER/DDV/DR člane
(www.SuperDavki.com)
(www.DDVpoznavalec.si)
(www.DoberRacunovodja.si)
za KLUB člane
(www.Davkoplacevalci.com)
za druge
udeležence
webinarja

22% DDV je zajet v navedeno ceno - BRUTO CENA

Popusti glede na število prijavljenih udeležencev iz istega podjetja:

Število prijavljenih % popusta
1 prijavljen brez popusta
2 prijavljena 5% popusta na skupno vrednost kotizacij
3 prijavljeni 10% popusta na skupno vrednost kotizacij
4 prijavljeni 15% popusta na skupno vrednost kotizacij
5 in več prijavljenih (max) 20% popusta na skupno vrednost kotizacij


Primer izračuna popustov glede na število prijavljenih udeležencev iz istega podjetja na osnovi skupne vrednosti kotizacij:
1. primer: 3 prijavljeni (1x DELUX, 1x SUPER, 1x OSTALI) = (€145,00 + €160,00 + €200,00) – 10% = €454,50 (bruto z DDV)
2. primer: 4 prijavljeni (1x DELUX, 1x SUPER, 1x DR, 1x KLUB) = (€145,00 + €160,00 + €160,00 + €175,00) – 15% = €544,00 (bruto z DDV).

Plačilo kotizacije izvedete na transakcijski račun družbe DAVČNA HIŠA BILANS d.o.o., Ulica heroja Bračiča 6, 2000 MARIBOR, številka:
• NLB d.d. - SI56 0228 0009 1114 744 ter sklic: 1000 + (vaša) davčna številka (družbe ali podjetnika posameznika)

S prijavo na webinar in/ali vplačilom kotizacije za webinar soglašate, da po izvedenem webinarju prejmete račun za opravljeno storitev v elektronski obliki (PDF priloga, HTML zapis) na vaš elektronski naslov.

Prijavo lahko izvedete:
Več informacij: (02) 23 111 19 ali seminarji@bilans.si

POMEMBNO - VAŠI TEHNIČNI PRIPOMOČKI ZA IZVEDBO WEBINARJA

Izvedbo webinarja lahko spremljate na osebnem računalniku, prenosnem računalniku, pametni tabli, tablici, telefonu ali televiziji - z možnostjo povezave na splet.

Za spremljanje webinarja ne potrebujete kamere!

2 dni pred izvedbo webinarja vam bomo posredovali:

 • na vaš elektronski naslov povezavo za ogled webinarja s kratkimi in jasnimi navodili ter možnostjo preizkusa vašega tehničnega pripomočka;
 • gradivo za izvedbo webinarja.

DDV TIMBILDINGI in INTERNA IZOBRAŽEVANJA

Za manjše zaključene skupine organiziramo tudi DDV timbildinge na izbrani lokaciji ali interna izobraževanja pri vas (opcija tudi webinar). Tovrstnih izobraževanj se praviloma udeležujejo komercialisti, računovodje, management ... pri posameznem davčnem zavezancu. DDV je predmet vseh poslovnih funkcij, primarno komerciale, kjer v praksi tudi nastane največ napak. Več informacij na damijan@bilans.si.

ELEKTRONSKA PRIJAVNICA - hiter dostop

 

PRIPOROČILO ZA UDELEŽBO

Webinar je glede na obravnavano problematiko namenjen širšemu krogu slušateljev: računovodjem, pravnikom, revizorjem, davčnim svetovalcem, komercialistom, direktorjem, informatikom ter drugim odgovornim osebam za računovodsko in davčno področje pri davčnih zavezancih.

BESEDA O PREDAVATELJICI

Petra Mlakar, univ.dipl.ekon., samostojna davčna svetovalka
Je avtorica številnih strokovnih člankov z davčnega področja. Zraven osnovne dejavnosti davčnega svetovanja predava na različnih eno in večdnevnih seminarjih, konferencah ter v gospodarskih družbah. Kot predavateljica je sodelovala na že več kot 300 seminarjih, konferencah, davčnih šolah ... Njena predavanja so povezana predvsem z davčno tematiko s področja obdavčitve dohodkov fizičnih in pravnih oseb.

DATUM IN ČAS ZA IZVEDBO WEBINARJA

Vklop v živo v torek, 12.04.2022, ob 9.00 uri in z zaključkom ob 13.00 uri.
Webinar v trajanju 5 šolskih ur in s krajšim 15 minutnim odmorom.

Spoštovani.

Izkoristite članski popust za udeležence izobraževanj in postanite član kluba davkoplačevalcev in/ali DELUX/Super/DDV/DR kluba davkoplačevalcev.

Članstvo v Klubu davkoplačevalcev na www.Davkoplacevalci.com je brezplačno, medtem ko je za članstvo v DELUX/Super/DDV/DR klubu davkoplačevalcev na www.SuperDavki.com / www.DoberRacunovodja.si / www.DDVpoznavalec.si treba plačati minimalno letno članarino. V DELUX/Super/DDV/DR klubu boste deležni še množice koristnih davčnih informacij iz sklopov – (davčna in sorodna) ZAKONODAJA, PRAKSA, STATISTIKA & INFO, IZOBRAŽEVANJE, SVETOVANJE, SUPER UGODNOSTI (med drugim boste imeli vpogled v davčna mnenja FURS - MF, davčna mnenja strokovnjakov, ažurirane statistične podatke, čistopise davčne in sorodne zakonodaje, koledarski opomnik za davčne in sorodne obveznosti, knjigo DDVpoznavalec.si, čistopise mednarodnih KIDO, različne praktične izračune in obračune, iskalnike zavezancev ...).