krpan in druščina postani član

Seminar / Webinar s predavateljico iz prakse – »Davčni obračun DDPO skladno z določili ZDDPO-2 za leto 2022«

Za webinar vam natisnjeno gradivo (cca. 100 strani) pošljemo po stacionarni pošti!

Sporočilo predavateljice:
»Predstavila bi vam napotke za izpolnitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) za leto 2022 na podlagi obrazca obračuna DDPO. Vse temelji na praktičnih, številčno izkazanih primerih in izpolnitvi obrazca obračuna DDPO, vključujoč tudi številne implementirane novosti za leto 2022 (novela ZDDPO-2S, novosti v davčni praksi).«

 

Program seminarja / webinarja:

 • pomen izpolnjevanja osnovnih podatkov davčnega zavezanca (posebnosti, opredelitve poslovanja med povezanimi osebami nerezidenti in rezidenti, »normiranci« …);
 • opredelitev davčnih prihodkov (na temelju SRS) – izvzem »računovodskih« prihodkov in povečanje davčnih prihodkov, ki pa niso »računovodski« – v povezavi z davčno osnovo davčnega zavezanca, izvzem dividend, izvzem prihodkov zaradi predhodno nepriznanih odhodkov, rezervacije (novosti 2022), transferne cene, KIDO, prihodki od nepridobitne dejavnosti …;
 • popravki odhodkov na raven davčnih odhodkov (na temelju SRS) – zmanjševanje odhodkov, prikazanih v skladu s SRS, zaradi določb ZDDPO-2 in poviševanje davčnih odhodkov (odhodki iz prevrednotenja (novosti 2022) – različni načini delnega priznavanja in nepriznavanja, rezervacije (novosti 2022 in prehodno obdobje), obresti od presežka posojil (t.i. tanka kapitalizacija), odhodki, ki se nanašajo na privatno življenje, donacije, reprezentanca, odhodki od nepridobitne dejavnosti, amortizacija, odpisi, prikrita izplačila dobičkov …;
 • normirani odhodki;
 • spremembe davčne osnove zaradi spremembe računovodskih usmeritev, popravkov napak in prevrednotenj;
 • posebna povečanja davčne osnove (odtujitev/prenos opredmetenih osnovnih sredstev v povezavi z izkoriščenimi olajšavami, povečanje davčne osnove zaradi izvzema dividend in kapitalskih dobičkov;
 • olajšave za 2022 – skupna omejitev in posamezna pravila za vsako od njih –pokrivanje davčnih izgub v obračunu DDPO za 2022, olajšava za investiranje, vlaganja v raziskave in razvoj, olajšave iz naslova zaposlovanja (novosti 2022), olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod (novo 2022), za zaposlovanje invalidov, za izvajanje praktičnega dela (novosti 2022), prostovoljno pokojninsko zavarovanje, donacije – tudi financiranje vrhunskega športa (novo 2022);
 • ugotovitev dokončne davčne osnove in davčne obveznosti / morebitnih vračil za leto 2022 ter nove višine akontacij davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2023;
 • upoštevanje odbitka tujega davka in uporaba KIDO;
 • potrebne priloge k obrazcu obračuna DDPO (podatki v zvezi z razkritjem skritih rezerv, podatki v zvezi z izvzetimi prihodki na podlagi mednarodnih pogodb, podatki v zvezi s pokrivanjem davčne izgube, podatki za investicijske olajšave, podatki za olajšavo v R&R, podatki za vlaganja v digitalni in zeleni prehod (novo 2022), olajšave za zaposlovanje, donacije, rezervacije …;
 • najpogostejše napake zavezancev pri obračunih DDPO;
 • ostale novosti po noveli ZDDPO-2S in davčni praksi za leto 2022.

KOTIZACIJA, PRIJAVE IN VPLAČILA

Kotizacijo je potrebno vplačati najkasneje 7 dni pred izvedbo webinarja, da vam lahko posredujemo gradivo in povezavo za webinar.

Kotizacija vključuje predavanje, gradivo za webinar v obsegu cca. 100 strani (prejmete po stacionarni pošti 2 dni pred izvedbo webinarja) in 22% DDV znaša:

180,00 EUR 195,00 EUR 210,00 EUR 250,00 EUR
za DELUX člane
(www.SuperDavki.com)
za SUPER/DDV/DR člane
(www.SuperDavki.com)
(www.DDVpoznavalec.si)
(www.DoberRacunovodja.si)
za KLUB člane
(www.Davkoplacevalci.com)
za druge
udeležence
webinarja

22% DDV je zajet v navedeno ceno - BRUTO CENA

Popusti glede na število prijavljenih udeležencev iz istega podjetja:

Število prijavljenih % popusta
1 prijavljen brez popusta
2 prijavljena 5% popusta na skupno vrednost kotizacij
3 prijavljeni 10% popusta na skupno vrednost kotizacij
4 prijavljeni 15% popusta na skupno vrednost kotizacij
5 in več prijavljenih (max) 20% popusta na skupno vrednost kotizacij


Primer izračuna popustov glede na število prijavljenih udeležencev iz istega podjetja na osnovi skupne vrednosti kotizacij:
1. primer: 3 prijavljeni (1x DELUX, 1x SUPER, 1x OSTALI) = (€180,00 + €195,00 + €250,00) – 10% = €562,50 (bruto z DDV)
2. primer: 4 prijavljeni (1x DELUX, 1x SUPER, 1x KLUB, 1x OSTALI) = (€180,00 + €195,00 + €210,00 + €250,00) – 15% = €709,75 (bruto z DDV).

Kotizacijo izvedete na transakcijski račun družbe DAVČNA HIŠA BILANS d.o.o., Ulica heroja Bračiča 6, 2000 MARIBOR, številka:
• NLB d.d. - SI56 0228 0009 1114 744 ter sklic: 1000 + (vaša) davčna številka (družbe ali podjetnika posameznika)

S prijavo na webinar in/ali vplačilom kotizacije za webinar soglašate, da po izvedenem webinarju prejmete račun za opravljeno storitev v elektronski obliki (PDF priloga, HTML zapis) na vaš elektronski naslov.

Prijavo lahko izvedete:
Več informacij: (02) 23 111 19 ali seminarji@bilans.si

POMEMBNO - VAŠI TEHNIČNI PRIPOMOČKI ZA IZVEDBO WEBINARJA

Izvedbo webinarja lahko spremljate na osebnem računalniku, prenosnem računalniku, pametni tabli, tablici, telefonu ali televiziji - z možnostjo povezave na splet.

Za spremljanje webinarja ne potrebujete kamere!

2 dni pred izvedbo webinarja vam bomo posredovali:

 • na vaš elektronski naslov povezavo za ogled webinarja s kratkimi in jasnimi navodili ter možnostjo preizkusa vašega tehničnega pripomočka;
 • gradivo za izvedbo webinarja.

ELEKTRONSKA PRIJAVNICA - hiter dostop

 

PRIPOROČILO ZA UDELEŽBO

Webinar je glede na obravnavano problematiko namenjen širšemu krogu slušateljev: računovodjem, pravnikom, revizorjem, davčnim svetovalcem, komercialistom, direktorjem, informatikom ter drugim odgovornim osebam za računovodsko in davčno področje pri davčnih zavezancih.

BESEDA O PREDAVATELJICI

Mira Roppa, spec.davč.svet., je samostojna davčna svetovalka družbe Aliter d.o.o.
Na področju davčnega svetovanja deluje že več kot dvajset let. Ima zaključen podiplomski študij in s tem pridobljen naziv specialistke davčnega svetovanja (EPF v Mariboru), fakultetna izobrazba univerzitetno diplomirana ekonomistka, specialistka za davek od dohodkov pravnih oseb, preventivnih davčnih pregledov, optimizacijo poslovnih učinkov podjetij z davčnega vidika, dohodnine in računovodstva ter nastopa kot pooblaščenka v davčnih postopkih. Je avtorica številnih člankov in soavtorica knjige z davčnega področja ter uveljavljena predavateljica na davčnih seminarjih. Kot predavateljica je sodelovala na že več kot 250 seminarjih, konferencah, davčnih šolah …

DATUM IN ČAS IZVEDBE

• Seminar (v živo) – Sreda, 14.12.2022 (LJUBLJANA – Austria Trend Hotel) (predčasni termin)

• Webinar (na spletu) – Sreda, 21.12.2022 (predčasni termin)
Če v razpisanem terminu ne boste mogli spremljati webinarja, boste imeli možnost ogleda posnetka kadarkoli v naslednjih 14 dneh.

• Webinar (na spletu) – Četrtek, 26.01.2023 (redni termin)
Če v razpisanem terminu ne boste mogli spremljati webinarja, boste imeli možnost ogleda posnetka kadarkoli v naslednjih 14 dneh.

Čas izvajanja webinarja:
Od 9.00 ure, zaključimo predvidoma do 15.00 ure.
Vključena sta dva krajša odmora.

Spoštovani

Izkoristite članski popust za udeležence izobraževanj in postanite član kluba davkoplačevalcev in/ali DELUX/Super/DDV/DR kluba davkoplačevalcev.

Članstvo v Klubu davkoplačevalcev na www.Davkoplacevalci.com je brezplačno, medtem ko je za članstvo v DELUX/Super/DDV/DR klubu davkoplačevalcev na www.SuperDavki.com / www.DoberRacunovodja.si / www.DDVpoznavalec.si treba plačati minimalno letno članarino. V DELUX/Super/DDV/DR klubu boste deležni še množice koristnih davčnih informacij iz sklopov – (davčna in sorodna) ZAKONODAJA, PRAKSA, STATISTIKA & INFO, IZOBRAŽEVANJE, SVETOVANJE, SUPER UGODNOSTI (med drugim boste imeli vpogled v davčna mnenja FURS - MF, davčna mnenja strokovnjakov, ažurirane statistične podatke, čistopise davčne in sorodne zakonodaje, koledarski opomnik za davčne in sorodne obveznosti, knjigo DDVpoznavalec.si, čistopise mednarodnih KIDO, različne praktične izračune in obračune, iskalnike zavezancev ...).