krpan in druščina postani član

Obiščite praktično davčno izobraževanje:

LJUBLJANA ("v živo") in WEBINAR

 


Kako do vrhunske DDV kondicije?
S pomočjo izkušenega, praktičnega predavatelja mag. Damijana Špesa, ki bo skupaj z vami pretekel celoten DDV MARATON!

IZBERITE MARATON PO VAŠI MERI

 • slušatelj poljubno izbere od 1 do 2 ponujeni temi;
 • posamezne teme obiskuje prijavljeni slušatelj iz podjetja;
 • kotizacija se določi v odvisnosti od najugodnejših pogojev članstva v posameznem klubu prijavljene osebe;
 • kotizacija za posamezno temo je odvisna od števila izbranih tem – večje število število izbranih tem = nižja kotizacija za posamezno temo.

 • slušatelj izbere tri ali štiri teme;
 • posamezne teme lahko obiskujejo različni slušatelji iz istega podjetja;
 • kotizacija za eno prijavnico se določi v odvisnosti od najugodnejših pogojev članstva v posameznem klubu ene prijavljene osebe;
 • kotizacija za posamezno temo je odvisna od števila izbranih tem; vse izbrane teme = najnižja cena za posamezno temo.

PREDSTAVLJAMO NASLEDNJE TEME

POGLOBLJENO SPOZNAVANJE TEMELJEV DDV
Predavatelj: mag. Damijan Špes, davčni svetovalec
LJUBLJANA Sreda, 05.04.2023 | WEBINAR (na spletu) Sreda, 12.04.2023
 • hierarhija in način selekcioniranja več kot 100-tih (!) predpisov s področja DDV;
 • za razumevanje filozofije DDV so pomembna temeljna načela DDV (nevtralnost, asocialnost …);
 • pomen evropske sodne prakse s področja DDV in njena uporaba v praksi;
 • razlikovanje davčnih zavezancev za namene DDV;
 • razlikovanje 5 obdavčljivih transakcij za namene DDV;
 • posebnosti glede neobdavčljivih transakcij, pri čemer izpostavljamo prenos podjetja ali dela podjetja (pozor!), garancijska popravila, reklamacije, odškodnine, kalo …;
 • hiter pregled preostalih izrazov s področja DDV – opredelitev ozemelj, plačniki DDV, davčna osnova, obdavčljivi dogodek in obveznost obračuna DDV, kraj opravljenih transakcij …;
 • hiter pregled posebnih ureditev obračunavanja DDV;
 • povezane osebe in DDV – na kaj morate še posebej paziti;
 • rezultati davčnega nadzora s področja DDV – preventiva, preventiva in še enkrat preventiva – način komunikacije s FURS in postavljanje vprašanj.
 
DOBAVE BLAGA IN DDV
Predavatelj: mag. Damijan Špes, davčni svetovalec
LJUBLJANA Sreda, 19.04.2023 | WEBINAR (na spletu) Sreda, 26.04.2023
 • razlikovanje obdavčljivih transakcij dobave blaga, pridobitve blaga znotraj Unije in uvoza blaga;
 • davčne posledice brezplačnih dobav blaga v poslovne/neposlovne namene;
 • darila, brezplačni poslovni vzorci, reklamni material, donacije – kaj, kdaj, kako, zakaj …;
 • razširjena problematika »nepoznavanja« prenosa blaga znotraj Unije – dodelavni posli, sejmi, začasna raba lastnega blaga, konsignacija …;
 • opredelitev kraja dobave, pridobitve in uvoza blaga;
 • nastanek obdavčljivega dogodka in obveznosti obračuna DDV pri dobavah blaga znotraj ozemlja Slovenije in uvozu blaga;
 • nastanek obdavčljivega dogodka in obveznosti obračuna DDV pri dobavah blaga in pridobitvah blaga znotraj Unije – navezava na Incoterms;
 • transakcije z blagom, oproščene plačila DDV – poudarek na dobavah blaga znotraj Unije in izvozu blaga iz Unije;
 • pravi in nepravi tristranski posli ter ostala »veriženja« pri transakcijah z blagom.
 
OPRAVLJANJE STORITEV IN DDV
Predavatelj: mag. Damijan Špes, davčni svetovalec
LJUBLJANA Četrtek, 11.05.2023 | WEBINAR (na spletu) Četrtek, 18.05.2023
 • kaj vse vštevamo med transakcije storitev;
 • davčne posledice brezplačno opravljenih storitev v poslovne/neposlovne namene;
 • prefakturiranje storitev – kdo, komu, kako, zakaj in v čigavem imenu in za čigav račun;
 • splošni pravili glede opredelitve kraja opravljanja storitev;
 • določanje statusa prejemnika storitev (Izvedbena uredba 282/2011 …);
 • posebna pravila glede opredelitve kraja opravljanja storitev;
 • nastanek obdavčljivega dogodka in obveznosti obračuna DDV za opravljanje storitev;
 • transakcije s storitvami, oproščene plačila DDV;
 • pomen poznavanja »enotne storitve« - temelje je postavilo Sodišče EU;
 • nekatere posebnosti glede storitev – gradbene storitve, predplačila, pavšalni zneski …;
 • »bonus točka« – KUPONI kot peta zvrst obdavčljivih transakcij!
 
UMETNOST DDV ADMINISTRIRANJA
Predavatelj: mag. Damijan Špes, davčni svetovalec
LJUBLJANA Sreda, 24.05.2023 | WEBINAR (na spletu) Sreda, 31.05.2023
 • temeljni dokument za namene DDV – račun in obvezni elementi računa;
 • druge posebnosti glede računov – roki za izdajo računov, popravki računov …;
 • uveljavljanje pravice do odbitka DDV;
 • popravki odbitka DDV – med umetnostjo in norostjo (naknadno znižanje davčne osnove, sprememba namembnosti uporabe osnovnih sredstev …);
 • resnice, pravljice in zgodbe glede odbitnih deležev;
 • popravki in odprava napak – kadar napako ugotovite sami ali jo ugotovi davčni organ;
 • nekaj posebnosti/specifičnosti/zanimivosti pri izpolnjevanju obrazca DDV-O in RP-O;
 • administrativne in vsebinske težave pri zahtevku za izdajo ID številke za DDV – obrazec DDV-P2;
 • administrativne posebnosti pri »vstopu in izstopu« iz sistema DDV;
 • za zaključek še besedica, dve o evidencah o prenosu blaga znotraj Unije, 45. členu ZDDV-1 itd.

PRIPOROČILO ZA OBISK SEMINARJA

Izobraževanje je primerno tako za začetnike kot strokovnjake. Priporočamo ga širšemu krogu slušateljev: računovodjem, davčnim svetovalcem, komercialistom, pravnikom, revizorjem, direktorjem ter drugim odgovornim osebam za finančno in davčno področje ter komercialo pri davčnih zavezancih!

POSEBEN DODATEK

KRAJ IN ČAS IZVEDBE DDV MARATONA

KOTIZACIJA, PRIJAVE IN PLAČILA

Skupna kotizacija glede na število izbranih tem v EUR (bruto cena, 22 % DDV vključen)

Članstvo
1 tema
2 temi
3 teme
4 teme
DELUX klub davkoplačevalcev * 219,60€ 402,60€ 561,20€ 695,40€
SUPER klub davkoplačevalcev * 237,90€ 439,20€ 616,10€ 768,60€
KLUB davkoplačevalcev * 256,20€ 475,80€ 671,00€ 841,80€
Ostali 280,60€ 524,60€ 744,20€ 939,40€

* Več o članstvu v posameznem klubu si oglejte na: www.SuperDavki.com in www.Davkoplacevalci.com.


V ceno je všteto predavanje, 22 % DDV, strokovno gradivo za vsako posamezno temo, dostop do e-knjige DDVpoznavalec.si, konzultacije med potekom predavanj (LJ) in ustrezna pogostitev med odmori (LJ).


Primer A izračuna kotizacije - AKCIJA 3=4:
izbrane 4 teme (veliki DDV MARATON), na vsako temo lahko pride drug slušatelj, eden izmed slušateljev je član DELUX Super kluba davkoplačevalcev = kotizacija 561,20 EUR (oziroma neto cena brez DDV = 460,00 EUR oziroma neto cena brez DDV/temo le 115,00 EUR!).

Primer B izračuna kotizacije:
izbrani sta 2 temi (mali DDV MARATON), obeh izbranih tem se mora udeležiti isti slušatelj, slušatelj je član kluba davkoplačevalcev = kotizacija 475,80 EUR (oziroma neto cena brez DDV = 390,00 EUR oziroma neto cena brez DDV/temo = 195,00 EUR).


Prijava in plačilo kotizacije
Vašo prijavo in plačilo kotizacije za izobraževanje pričakujemo najkasneje 1 teden pred izvedbo izobraževanja.

Vljudno naprošamo, da kotizacijo vsaj 1 teden pred izobraževanjem nakažete na TRR družbe DAVČNA HIŠA BILANS d.o.o., Ulica heroja Bračiča 6, 2000 Maribor (sklic 1000 + vaša davčna številka):
NLB d.d.: SI56 0228 0009 1114 744
Število udeležencev seminarja je omejeno.

Prijavo lahko izvedete s pomočjo elektronske prijavnice:

• na spletnih straneh www.SuperDavki.com, www.DoberRacunovodja.si in www.DDVpoznavalec.si (samo člani DELUX in Super/DDV/DR);
• na spletnih straneh www.Davkoplacevalci.com (člani KLUBA in ostali);


Več informacij o seminarju lahko dobite na (02) 23 111 19, (02) 23 111 10 ali seminarji@bilans.si, info@bilans.si


ELEKTRONSKA PRIJAVNICA - hiter dostop

Spoštovani

Izkoristite članski popust za udeležence izobraževanj in postanite član kluba davkoplačevalcev in/ali DELUX/Super/DDV/DR kluba davkoplačevalcev.

Članstvo v Klubu davkoplačevalcev na www.Davkoplacevalci.com je brezplačno, medtem ko je za članstvo v DELUX/Super/DDV/DR klubu davkoplačevalcev na www.SuperDavki.com / www.DoberRacunovodja.si / www.DDVpoznavalec.si treba plačati minimalno letno članarino. V DELUX/Super/DDV/DR klubu boste deležni še množice koristnih davčnih informacij iz sklopov – (davčna in sorodna) ZAKONODAJA, PRAKSA, STATISTIKA & INFO, IZOBRAŽEVANJE, SVETOVANJE, SUPER UGODNOSTI (med drugim boste imeli vpogled v davčna mnenja FURS - MF, davčna mnenja strokovnjakov, ažurirane statistične podatke, čistopise davčne in sorodne zakonodaje, koledarski opomnik za davčne in sorodne obveznosti, knjigo DDVpoznavalec.si, čistopise mednarodnih KIDO, različne praktične izračune in obračune, iskalnike zavezancev ...).