krpan in druščina postani član
Naslov teme Zadnji komentar
479 Izdan račun za delo na nepremičnini v nemčiji 266 2 02.02.2022 - 11:59 / borec
729 izračun uporavičenosti do povračila fiksnih stroškov 262 1 18.02.2022 - 19:12 / ah
585 storitev z vilicarjem 262 2 09.02.2022 - 13:57 / tg
76 prenos med podskladi 261 0 06.01.2022 - 15:09 / sklad
606 vračilo prispevkov prva zaposlitev 260 2 10.02.2022 - 10:55 / prispevki
1200 Odprava pripoznanja zamenjanega osn.sredstva v nepremičnini 258 3 22.03.2022 - 19:02 / silba
1672 Napotitev 257 1 25.04.2022 - 17:16 / Simbi
1562 Vrednotenje trgovalnega računa 250 2 15.04.2022 - 09:41 / viking
402 s.p. in doo 249 1 28.01.2022 - 09:24 / TIBA
242 Odškodnina za poškodovano blago 248 0 18.01.2022 - 13:18 / Majda
86 odbitna franšiza 245 1 08.01.2022 - 16:54 / Mat
493 stalnost in individualna pogodba 242 3 03.02.2022 - 12:54 / B
664 intrastat odprema fizična oseba 242 0 14.02.2022 - 11:46 / minca
206 obresti za kredit za nabavo zemljišča 225 1 17.01.2022 - 17:15 / ALJA
2966 zastavljalnica 218 1 05.10.2022 - 09:31 / sonce007
384 dopolnilna dejavnost na kmetiji 217 0 27.01.2022 - 13:55 / kmet
608 tuji delavec 191 0 10.02.2022 - 10:23 / twist