krpan in druščina postani član

5 razlogov za "SuperDavke"

Razlog za Dodano Št. komentarjev
DDPO IN DOLGOROČNE REZERVACIJE – Zanesljiva ocena obveze – Znižanje davčne osnove (X Ips 38/2023) 09.07.2024 0
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - maj 2024 13.06.2024 0
ZAŠČITA POTROŠNIKOV PRED ENOSTRANSKIM ZAPRTJEM TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV 22.05.2024 0
ALOKACIJSKO PRAVILO ZA OBDAVČITEV DOHODKA IZ KIDO IN METODA ZA IZOGIBANJE DVOJNEGA OBDAVČENJA – Uporaba določb KIDO ali določb ZDoh-2 (X Ips 40/2022) 21.05.2024 0
REGRES ZA LETNI DOPUST – leto 2024 13.05.2024 2
EVIDENTIRANJE MALICE V EVIDENCAH NA PODROČJU DELA 23.04.2024 0
ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (ZDDPO-2 - neuradno prečiščeno besedilo) 27.03.2024 0
PRIMERI PRAVILNE IZPOLNITVE obrazca ugovora zoper INFizrDOH in napovedi za odmero DOH za leto 2023 za regres za letni dopust in poslovno uspešnost (1103 IN/ALI 1111) 06.03.2024 0
OLAJŠAVA ZA ZAPOSLOVANJE – Pogoj zaposlitve za nedoločen čas (U I 953/2020-25) 22.02.2024 0
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za JANUAR 2024 05.02.2024 0
KILOMETRINA - leto 2024 19.01.2024 1
ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 18.12.2023 0
KLJUČNE REŠITVE novele ZDR-1D 20.11.2023 0
Odločba Ustavnega sodišča - ZDavP-2 (05.10.2023) 06.11.2023 0
SPREMEMBE REK IN OPSV obrazcev za namene novega obveznega zdravstvenega prispevka 17.10.2023 0
SOLIDARNOSTNA POMOČ - leto 2023 21.09.2023 0
ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (ZDDPO-2 - neuradno prečiščeno besedilo) 29.08.2023 0
OBDAVČITEV FINANČNE POMOČI OB NARAVNIH NESREČAH (poplave …) – Fizična oseba kot prejemnik pomoči 16.08.2023 0
PRODAJA LASTNIH POSLOVNIH DELEŽEV – Prikrito izplačilo dobička – Zloraba davčnih predpisov in izogibanje plačilu davka (I U 359/2020-15) 01.08.2023 0
BOLNIŠKI STALEŽ IN LETNI DOPUST 12.07.2023 0